Кредитування по обороту і по залишку

Кредитування по обороту і по залишку – 1) методи надання позичок на покриття тимчасових залишків матеріальних цінностей і невідшкодованих витрат і порядок стягнення цих позичок залежно від збільшення або зменшення розміру сукупного забезпечення кредиту; 2) методи надання позичок на оплату матеріальних цінностей, які надходять до покупця, а також витрат, які він здійснює на компенсаційній основі (придбання цінностей і здійснення витрат відбувається з розрахункового рахунку підприємства, яке відтак отримує позичку в банку як компенсацію).

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.