Валютний кредит

Валютний кредит – міжнародний кредит, наданий у грошовій формі для придбання товарів або покриття пасивного сальдо платіжного балансу переважно в національній валюті країни-кредитора, рідше – в іноземній валюті або в міжнародних грошових одиницях ЕКЮ, СДР, євро.

Валютний кредит надають банки при кредитуванні експорту та імпорту товарів або будівництва об'єктів країнами-кредиторами існують певні обмеження щодо використання валютного кредиту. Як правило, валютний кредит повинен використовуватися для закупівлі товарів у країни-кредитора. При наданні валютного кредиту слід враховувати ступінь валютного ризику, пов'язаний з коливанням курсів валют. Якщо таке коливання існує, країна-позичальник повинна відшкодувати підвищення курсу валюти платежу. Залежно від того, хто є кредитором, розрізняють валютні кредити приватні, державні та валютні кредити міжнародних і регіональних організацій.

 

Валютні кредити регіональних організацій надають переважно через МВФ (Міжнародний валютний фонд), МБРР (Міжнародний банк реконструкції та розвитку), регіональні банки, європейський інвестиційний банк та інші кредитно-фінансові інститути. МВФ та МБРР виконують також роль координаторів міжнародного кредиту В Україні валютні кредити надають банки, які мають ліцензію на здійснення валютних операцій. Джерелом цих кредитів є позики, отримані за кордоном, а також валютні надходження від експорту. Валютні кредити надають підприємствам на оплату імпорту, виробництво нових експортних товарів.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.