Валютні резерви

Валютні резерви – запаси іноземної валюти та золота, що знаходяться в розпорядженні центральних банків, фінансових органів приватних, комерційних банків країни, в міжнародних та транснаціональних компаніях для здійснення своєчасних платежів у міжнародних розрахунках. Найважливіша частка валютних резервів – централізовані запаси іноземної валюти, золота та міжнародних валютно-платіжних засобів (СДР, ЕКЮ). До валютних резервів належать також валютні ресурси комерційних банків в іноземній валюті, авуари держави в іноземній валюті на рахунках, вільні залишки, що знаходяться на рахунках у банках інших країн, вкладення в іноземні цінні папери наявні іноземні банкноти та монети, офіційні резерви країни в МВФ, валютні активи міжнародних та транснаціональних компаній іноземна валюта, що знаходиться у приватних комерційних банках, може бути використана державою для міжнародних розрахунків лише через впровадження валютних обмежень (одного з елементів валютної політики й валютного регулювання).

Валютні резерви створюються для покриття негативного сальдо платіжних балансів, безперебійного здійснення міжнародних платежів по зовнішніх розрахунках та ін. В умовах золотого стандарту лише окремі центральні банки мали резерви в іноземній валюті. Після Генуезької міжнародної конференції 1922 почалося використання офіційних резервів у формі іноземної валкий всіма країнами. Спочатку резервами були валюти багатьох країн, у 30-ті – лише фунт стерлінгів, долар США, французький франк, після Бреттон-Вудської конференції 1944 – лише фунт стерлінгів та долар, згодом – ще й єна та марка. Якщо в 1938 на частку фунта стерлінгів припадало приблизно 72% валютних резервів, то на початку 90-х частка долара становила понад 50%. Валютні резерви – складова частина міжнародних ліквідних засобів. На початку 90-х до 70% таких ресурсів припадало на розвинуті країни світу. Валютні резерви країн–членів МВФ становили в цей час майже 0,8 трлн. дол., з них 75% – золото та іноземна валюта (питома вага останньої більша, ніж золота). Від величини валютних резервів країни залежить її міжнародна ліквідність, що визначається співвідношенням валютних резервів і суми імпорту країни. Валютні резерви використовують як загальний купівельний засіб.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.