Валютне заміщення

Валютне заміщення – процес витіснення національних грошей зі сфери грошового обігу іноземними валютами. Валютне заміщення характерне для країн із слабкою економікою та в періоди загострення кризових явищ, коли іноземні валюти значною мірою витісняють національні гроші як засіб обігу, масштаб цін та засіб нагромадження. Причиною валютного заміщення є також прагнення уникнути оподаткування, оплачуючи господарські операції іноземною валютою в тіньовій економіці через численні валютні обмеження та непродумані дії уряду, що стимулюють пошуки нелегальних каналів для здійснення валютних операцій. Здійснення виваженої валютної політики значно обмежує сферу застосування іноземної валюти в Україні. Так, у 1996 рівень доларизації її економіки становив 17%.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.