Вальвація

Вальвація (фр. evaluation – оцінка) – встановлення курсу (вартості) іноземної валюти в національній грошовій одиниці. На відміну від валоризації, термін «вальвація» не позначає тенденції до зниження чи підвищення курсу. Для цього використовують поняття «ревальвація» і «девальвація».

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.