Валютні операції

Валютні операції – операції купівлі-продажу валютних цінностей, які здійснюють централь ні, комерційні банки. Найпоширеніші валютні операції – купівля продаж платіжних документів (чеків, векселів, пере казів, акредитивів), виписаних в іноземній валюті, за допомогою яких здійснюються безготівкові міжнародні розрахунки з обслуговування зовнішньої торгівлі руху позичкового капіталу. З цією метою банки (центральні і комерційні) підтримують між собою кореспондентські (договірні) відносини, що передбачають здійснення платежів і розрахунків за дорученнями один одного і взаємного виставлення платіжних наказів у формі переказів, чеків тощо. Для здійснення операцій з іншими валютними цінностями банки акумулюють іноземну валюту (банкноти білети державної скарбниці й монети), скуповуючи їх в осіб, які приїжджають у країну, або шляхом отримання іноземних банкнот і монет з-за кордону через кореспондентські рахунки. Банки-кореспонденти надають один одному взірці своїх платіжних документів, підписів осіб, уповноважених підписувати ці документи, грошових знаків. Міжнародні офіційні органи видають довідники про виявлені підробки іноземної валюти й основні ознаки що допомагають встановити цю підробку. Курс готівкової іноземної валюти встановлюється переважно нижче курсу цієї ж валюти в платіжних документах, що пов'язано з додатковими витратами на упаковку, страхування й пересилання з однієї країни в іншу та між відділеннями банків всередині країни.

Валютні операції також здійснюються в спекулятивних цілях. Виділяють валютні операції на умовах СПОТ (spot) коли угода реалізується на короткотерміновій основі й відповідно на час її укладання визначається валютний курс. Другий вид валютних операцій – форвард – здійснюється на терміновій основі (не більше 48 годин). Однією з функціональних форм термінових угод є опціонні операції – надання суб'єктам валютного ринку права купівлі-продажу валюти в майбутньому за курсом, зафіксованим на момент укладання угоди. Операції купівлі іноземної валюти на одному валютному ринку з одночасним її продажем на інших ринках дістали назву «валютний арбітраж».

 

В Україні, згідно із законом «Про банки і банківську діяльність», валютні операції може здійснювати Національний банк України та за його ліцензіями – комерційні банки.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.