Агентські операції

Агентські операції – різновид посередницької діяльності в господарській практиці, сутність якої полягає в тому, що одна незалежна сторона угоди (агент) за рахунок і від імені іншої незалежної сторони угоди (принципала) здійснює фактичні та юридичні дії, пов'язані з купівлею або продажем товарів (послуг) на визначеній території. Агентські операції здійснюється, як правило, на основі багаторічних агентських угод. За свою діяльність агент отримує агентську винагороду у відсотках до нетто-суми за проданий товар, яка залежить від функцій, що їх виконує агент, виду товарів (послуг) торговельної практики, що склалась у певній країні.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.