Атестація

Атестація – (лат. attestatio – свідоцтво) – це оцінка кваліфікації спеціаліст, обсягу його знань, досвіду, необхідних для виконання окремих обов'язків. Відгук про здібності, знання, ділові якості будь-якої особи, її поведінку тощо.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.