Агентська угода

Агентська угода – договір між особою, яка наймає агента, і самим агентом, згідно з якою агенту доручається на певних умовах виконання від імені та в інтересах наймача певних послуг, дій, обов'язків, на які агент отримує необхідні повноваження. Договір переважно укладається в письмовій формі і містить опис повноважень агента, сфери, характеру й порядку виконання доручень, умов і обов’язків сторін, терміну дії, санкцій у разі порушення договору, порядок врегулювання суперечок.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.