Компенсаційна угода

Компенсаційна угода – вид довготермінової зовнішньоторговельної угоди, згідно з якою покупець товарів оплачує їх вартість поставками інших товарів або наданням послуг. У разі укладання такої угоди клієнти обмінюються списками товарів, призначених для постачання, зазначаючи їх кількість і ціни. На відміну від бартерних угод, компенсаційна угода може передбачити неконвертоване сальдо, яке дозволено покривати у грошовій формі або витрачати в країні кредитора (тобто застосовується часткове грошове покриття товарів, що купуються).

 

У колишньому СРСР такі угоди використовували для залучення іноземних фірм і банків до реалізації проектів будівництва великих об'єктів компенсаційна угода, зокрема, передбачала отримання довготермінових кредитів від іноземних банків, частина яких спрямовувалася на оплату іноземним фірмам поставок машин, устаткування, матеріалів тощо для будівництва цих об'єктів. Для погашення кредитів частина продукції (до 30%) з введених в експлуатацію об'єктів експортувалася за кордон. Компенсаційна угода переважно взаємовигідна. Для іноземних фірм економічна вигода полягає в наявності ринків збуту і джерел сировини, для другої сторони – у можливості отримання довготермінових кредитів, освоєння природних ресурсів. Для кожної зі сторін певною мірою вирішується проблема забезпечення народного господарства додатковими робочими місцями СРСР використовував компенсаційні угоди також для спорудження великих об'єктів у країнах, що розвиваються. Такі угоди укладаються і в Україні.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.