Міжнародні платіжні угоди

Міжнародні платіжні угоди – це угоди, якими встановлюється порядок здійснення міжнародних, міждержавних розрахунків, а також платежів з торгових і неторгових операцій. Укладаються на дво- та багатосторонній основі.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.