Валютно-фінансові умови торговельних угод

Валютно-фінансові умови торговельних угод – передбачені договором купівлі-продажу на зовнішньому ринку валюта ціни, валюта платежу та курси їх перерахунку, валютні застереження, а також форми розрахунків. При укладенні контракту імпортер та експортер домовляються про способи платежу та форми розрахунків, а також про валюту, в якій буде встановлена ціна товару і здійснений платіж. У деяких випадках валюта ціни та валюта платежу не збігаються. Для запобігання валютному ризику можливе встановлення ціни товару в одній валюті, а платежу – в іншій. У такому разі передбачаються умови перерахунку валюти ціни у валюту платежу. Валютно-фінансові умови торговельних угод використовуються для страхування учасників зовнішньоторговельних операцій від ризиків. Валютно-фінансові умови торговельних угод повинні чітко обумовлюватися в угодах, оскільки найменша неточність може заподіяти збитки одній із сторін і спричинити суперечки.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.