Базисні умови поставок

Базисні умови поставок – визнані в міжнародній практиці торгові звичаї, що їх, як і індивідуальних умов, дотримуються партнери, укладаючи контракти. Ці звичаї та обов'язки, що з них випливають друкуються в спеціальних виданнях Міжнародної торгової палати – «інкотермс». Базисні умови поставок визначають основні права і обов'язки партнерів при транспортуванні упаковці, маркіруванні товарів, їх страхуванні, порядок оформлення комерційної документації, умови переходу права власності на товар від продавця до покупця та ін.

При переміщенні товарів через кордон здійснюється порівняльна характеристика імпортних і експортних цін. Розрахунки за товари, які імпортуються, проводяться на умовах СІФ (початкові літери англ. слів «cost», «insurance», «freight» – вартість, страхування, фрахт). У цьому випадку до ціни продажу товару зараховують також витрати на транспортування до порту призначення та страхування, а право власності на імпортні товари переходить у пункті призначення (митного кордону країни-покупця). Остання редакція «інкотермс» дає такі базисні умови постачання «франко-завод», «франко-вагон», КАФ, СІФ, ФАС, ФОБ, “з судна”, “з пристані”, “поставка до кордону”, “поставка з оплатою мита” “ФОБ аеропорт”, “франко-перевізник”, “франко-станція призначення”, “франко-станція відправлення”, “фрахт-перевізна плата заплачена до”, “фрахт-перевізна плата і страховка заплачені до”. Окремо подаються базисні умови постачання для автомобільного транспорту.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.