Біржова угода

Біржова угода – угода про купівлю-продаж взаємну передачу прав і обов'язків між учасниками біржової торгівлі щодо біржового товару під час торгів.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.