Форвардна угода

Форвардна угода – документ встановленої форми, який засвідчує зобов'язання особи придбати (продати) цінні папери, товари або валюту в певний час і за певних умов у майбутньому з фіксацією цін такого продажу під час укладання контракту. Кожна сторона форвардного контракту мас право відмовитися від його виконання лише за згодою іншої сторони контракту або у випадках, визначених цивільним законодавством. Продавець форвардного контракту не може передати (продати) зобов'язання за цим контрактом іншим особам без згоди покупця форвардного контракту. Покупець форвардного контракту має право без погодження з продавцем у будь-який момент до закінчення терміну чинності (ліквідації) форвардного контракту продати такий контракт будь-якій іншій особі, в т.ч. продавцеві форвардного контракту.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.