Брек-форвард

Брек-форвард – один із видів валютних контрактів на міжнародному грошовому ринку, що поєднує риси форвардного валютного контракту і валютного опціону. Брек-форвард може бути достроково погашений за заздалегідь узгодженим валютним курсом, залишаючи за людиною свободу дій у разі, якщо на ринку створиться сприятлива для нього ситуація. В таких контрактах не передбачається премія на опціон, а витрати зараховуються до фіксованого валютного курсу.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.