Касові операції

Касові операції– операції підприємств, закладів та організацій, пов'язані з оприбуткуванням та видачею готівкових грошей. Джерелами надходження готівкових грошей до кас підприємств та організацій є:

  • надходження торговельної виручки,
  • надходження торговельної виручки від усіх видів транспорту,
  • надходження квартирної плати і комунальних платежів, плати від видовищних заходів,
  • надходження на рахунки колективних сільськогосподарських підприємств,
  • вклади громадян,
  • підкріплення оборотних кас банків з резервних фондів НБУ,
  • надходження від населення за продані товари, надані послуги за чеками, квитками, талонами тощо.

Надходження готівкових грошей оформляють прибутковими касовими ордерами. Підприємства, організації отримують готівку з банків на здійснення видаткових операцій для розрахунків з населенням (оплата праці, грошові виплати й заохочення, інші виплати, що не входять до складу коштів, виділених на споживання, допомогу, компенсації, гонорари, стипендії, пенси, витрати на відрядження, закупівлю сільськогосподарської сировини дикорослих плодів і ягід, лікарських рослин, макулатури, ганчір'я, склотари, брухту страхові відшкодування (якщо страхові внески за страховими угодами здійснювалися готівкою або перерахуваннями із заробітної плати працівників), з ломбардів, що здійснюють тільки ломбардні операції згідно з чинними нормативними актами. Видається готівка на поточні потреби диференційовано у розмірі до тридцятикратного неоподатковуваного мінімуму на місяць. Видача та надходження грошей по кожному касовому ордеру або інших касових документах здійснюється згідно з касовими книгами. Ревізію каси провадять не рідше як один раз на місяць. Порядок здійснення касових операцій, форми документів, правила зберігання грошових та інших цінностей каси передбачені спеціальним Положенням про ведення касових операцій в народному господарстві. В установах банків касові операції залежно від їх характеру та обсягів грошових оборотів виконують видаткові та прибуткові касири. Підчас касових операцій банки контролюють дотримання підприємствами, організаціями встановлених правил зберігання готівкових грошей, здавання готівки до банків та використання коштів, отриманих з банків.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.