Касир

Касир – посадова особа підприємства, організації установи, обов'язком якої є ведення касових операцій і яка несе відповідальність за зберігання коштів та цінних паперів згідно з укладеним договором про матеріальну відповідальність у формі зобов'язання. Зобов’язання касиру зберігається у головного бухгалтера. В окремих випадках за невеликого обсягу касових операцій дозволяється сумісництво цієї роботи з іншою якщо вона не пов'язана з розрахунками.

 

Чинне законодавство України дозволяє сумісництво бухгалтера і касиру лише на малих підприємствах і в кооперативах. Касир здійснює касові операції, керуючись чинним. Порядком ведення касових операцій у народному господарстві України, яким встановлено єдиний для всіх підприємств спосіб здійснення й обліку касових операцій та єдину для всіх документацію. Регламентація ведення касових операцій забезпечує здійснення контролю за дотриманням касової дисципліни, сприяє поліпшенню обліку.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.