Касове обслуговування банками народного господарства

Касове обслуговування банками народного господарства – видача готівкових грошей підприємствам, організаціям, установам відповідно до їх законних вимог, прийняття готівки для зарахування на розрахункові та поточні рахунки, інкасація у підприємств і торговельних організацій готівкових грошей та цінностей. Усі державні, кооперативні, акціонерні, орендні, колективні, спільні, громадські та інші підприємства, організації й установи незалежно від форм власності та виду діяльності, а також особи, які є суб'єктами підприємницької діяльності й мають розрахункові рахунки в банку, зобов'язані зберігати свої грошові кошти в установах банків.

Усі готівкові кошти, які надходять до кас підприємств, організацій, зараховують на рахунки банку згідно з Положенням НБУ про безготівкові розрахунки у господарському обороті України від 24.V.1993. Суб'єкти господарської діяльності повинні здійснювати усі платежі з рахунків у безготівковій формі, крім випадків, коли готівка може бути отримана з установ банків підприємствами для розрахунків з населенням (для оплати праці, грошових виплат та заохочень, інших виплат населенню, що не входять до коштів, виділених на споживання). Винятком є невеликі суми, які використовують з виручки і які обмежені лімітом залишку кас. Норми витрачання грошей з виручки і ліміти кас встановлюють для кожного підприємства, організації. Ліміти залишку готівки в касах підприємств, організацій затверджуються комерційними банками за місцем відкриття розрахункового рахунку з урахуванням режиму роботи підприємства. Для підприємств, що мають постійну грошову виручку і зобов'язані здавати її в банк або на пошту наприкінці кожного робочого дня, – в розмірах, необхідних для забезпечення нормальної роботи вранці наступного дня, для підприємств, які зобов'язані здавати виручку наступного дня, – з урахуванням середньоденної виручки готівкою; для тих, хто має право здавати виручку щодня в розмірах, що залежать від встановлених термінів здавання для установ, які не мають постійної грошової виручки, – у межах середньоденного видатку.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.