Касова пільга

Касова пільга – надання банком клієнту можливості мати впродовж короткого періоду від'ємне сальдо поточного рахунку. Таку пільгу, як правило, надають за узгоджених з банком умов, головна з яких – жорсткий термін погашення зобов'язання клієнтом. Касова пільга звільняє клієнта від необхідності мати резервну готівку, але за її надання передбачено сплату високих відсотків банку. Касова пільга наближається до таких операцій банку, як овердрафт і контокорент.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.