Арбітражні операції

Арбітражні операції – біржові угоди, операції, що враховують різницю в цінах на один і той же біржовий товар на різних біржах або різні терміни поставки, а також акт заміни одних акцій на інші з метою отримання додаткового продукту.

Розрізняють такі види арбітражних угод:

  • валютні – угоди, що дають змогу отримувати прибуток за рахунок різниці в курсах у певний момент;
  • прості – в курсах однієї валюти і складні – в курсах декількох валют;
  • відсоткові – угоди, прибуток за якими можна отримати при врахуванні різниці у відсоткових ставках на ринках капіталів;
  • товарні – угоди, що укладаються з метою отримання прибутку від різниці в цінах на товарних ринках;
  • фондові – операції одночасної купівлі-продажу цінних паперів за різними курсами.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.