Арбітраж

Арбітраж – 1) операції з одночасної купівлі та продажу контрактів на двох і більше ринка з метою отримання вигоди від курсової, різниці в цінах на один і той же товар; 2) спосіб вирішення суперечок через звернення до незалежних і незаінтересованих посередників (арбітрів); 3) державний орган, утворений для вирішення майнових суперечок (спорів) між різними юридичними особами; 4) міжнародний орган для мирного вирішення спорів між державами.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.