Арбітражування

Арбітражування – діяльність, спрямована на отримання прибутку. Здійснюється закупівлею товарів, благ, ресурсів за нижчою ціною на одному ринку і перепродажем за вищою ціною на інших ринках.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.