Оптові банківські операції

Оптові банківські операції – великомасштабні фінансові операції, що здійснюються на тісно взаємопов'язаних грошових ринках. До них належать ринок цінних паперів місцевих органів влади, міжбанківський ринок, ринок депозитних сертифікатів та євровалюти. Мінімальні обсяги таких операцій – понад 300 тис. дол. До 1971 в Англії, наприклад, у оптових банківських операціях брали участь торгові банки, місцеві британські банки, лондонське відділення іноземних банків, на сучасному етапі – клірингові банки.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.