Безвалютний обмін

Безвалютний обмін – міжнародний обмін товарами, послугами, іншими результатами діяльності (наукової, культурної тощо) без іноземної валюти. Прикладом безвалютного обміну є бартерні операції у зовнішній торгівлі. Безвалютний обмін зумовлений розширенням міжфірмових поставок на основі кооперації, розвитком прикордонної торгівлі, практики обміну між країнами різними делегаціями на взаємопогоджених умовах тощо. В перехідний період в Україні безвалютний обмін широко застосовується для уникнення валютного контролю збоку держави, приховування доходів від оподаткування, уникнення ризику знецінення валюти платежу тощо.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.