Валютний своп

Валютний своп – угода між двома компаніями про обмін визначеною кількістю валюти в теперішній час і про зворотний її обмін у визначений час у майбутньому. Практичне значення застосування валютного свопу схоже на компенсаційну позику, але з тією різницею, що сторонам нема потреби реєструвати надходження і виплати валют у вигляді фінансових активів і пасивів у своїх балансових звітах. Крім того, валютні свопи не мають кредитних ризиків. Адже невиконання в майбутньому зворотного обміну не тягне за собою ні втрати на номінал інвестиції, ні прибутків по ній. Єдиний наслідок такого невиконання пов'язаний із необхідністю обмінювати свою валюту на валютних ринках за новим обмінним курсом.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.