Види банківського кредиту

Види банківського кредиту – згруповані за різними ознаками банківські позики.

За призначенням і характером використання у США розрізняють позики торговим і промисловим підприємствам під нерухомість під будівництво і благоустрій територій, під забезпечення земельними ділянками та житловими будинками (1-4-квартирними), а також багатоквартирними будинками (5 і більше квартир) та ін., позики приватним особам, у т.ч. для купівлі у розстрочку легкових автомобілів, кредитні картки та аналогічні платіжні схеми торгових установ, кредитні картки, кредитні чеки і відновлювані позики для купівлі інших споживчих товарів у розстрочку, в т.ч. будинків (без туристських трейлерів), інших споживчих благ, позики в розстрочку на ремонт та модернізацію будинків, позики в розстрочку на індивідуальні та сімейні побутові цілі, позики з разовим погашенням на індивідуальні та побутові цілі, позики фінансовим установам, у т.ч. інвестиційним трастам (нерухомість) і компаніям іпотечного кредиту, комерційним банкам всередині США, банкам у зарубіжних країнах, іншим депозитним установам, іншим фінансовим установам, позики фермерам, позики на придбання або зберігання цінних паперів, у т. ч. брокерам і ділерам з операцій з цінними паперами, інші позики.

 

За термінами погашення банківські позики поділяють на короткотермінові (1 рік і менше) і середньотермінові (від 1 до 7-8 років в Україні, деяких країнах СНД – до 5 років), довготермінові – на триваліший період. Короткотермінову позику в США можна оформити на певний період – в межах одного року або до запитання (вимоги). Остання не має фіксованого терміну, тому банк може вимагати її погашення в будь-який час. Існують також відновлювані кредити (протягом фіксованого терміну і за максимальної суми кредиту позичальник може використати весь або частину кредиту, повернути його використати повторно та ін.). До цього виду кредиту звертаються майже 80% корпорацій США. Найпоширеніша довготермінова позика – кредит на придбання будинків, будівництво виробничих та торгових об'єктів. За методом погашення банківські позики поділяють на такі, що погашаються одночасно, і ті, що погашаються в розстрочку. У першому випадку це робиться на певну кінцеву дату, а відсотки погашаються через певні проміжки часу або по закінченні терміну позики. У другому випадку здійснюється періодичне погашення основної суми боргу рівними частинами (щомісячно, щоквартально, раз на півроку або щорічно).

За характером походження (джерелами) банківські позики у США поповнюються з трьох основних джерел:

  1. за рахунок безпосередніх позичальників,
  2. придбання векселів у ділерів з продажу автомобілів та інших споживчих товарів,
  3. придбання векселів у ділерів з операцій із комерційними паперами.

Переважну частину позик надають позичальникам з обов'язковим підтвердженням борговим зобов'язанням, підписаним позичальником, або векселями з платежем позичальнику та індосованими на користь банку. Значну частину портфеля кредитів у банках становлять векселі, куплені в ділерів з продажу різних товарів.

Найважливішим обмеженням при наданні банківських позик є розмір кредиту одному позичальнику – не більше 10% від суми акціонерного і резервного капіталу банку (правило десяти відсотків), яке стосується переважно дрібних та середніх банків. У США існують винятки з цього правила. Банківський кредит також умовно поділяють на внутрішній і міжнародний, на кредит центрального банку і кредит комерційних банків, виробничий і споживчий, кредит на поточній капітальні витрати, забезпечений і незабезпечений, застрахований і незастрахований, підтримувальний, невідновлюваний, відкритий кредит та ін.

Комерційні банки здійснюють й інвестиційні операції – вкладають кошти в цінні папери різних типів підприємств (державних, приватних і колективних) на відносно тривалий період часу.

Забезпечені кредити – це позики під заставу. Вони зменшують ризик збитків у разі неспроможності боржника повернути вчасно позику. Так, з ліквідацією підприємства-банкрута банк має перевагу перед іншими кредиторами щодо майна для забезпечення банківської позики. До незабезпечених кредитів відносять насамперед кредити банків, надані урядові для покриття державного боргу. Невідновлюваний відкритий кредит надають насамперед як позику під будівництво нерухомості. Його повертають частинами відповідно до етапів будівництва. Банківська система в Україні лише формується, тому банки надають не всі названі кредити. Крім того, кредити надаються під надто високі відсотки, що значно гальмує процес виходу з глибокої економічної кризи. Так, питома вага довготермінових кредитів у загальній сумі кредитних вкладень в 1996 становила 11,1%, а в 1999 – менше 1%.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.