Кредитний механізм

Кредитний механізм – це сукупність принципів, організаційних форм, законодавчих норм, методів і правил, спрямованих на управління кредитом. Термін «кредитний механізм» вживався за командно-адміністративної економіки й відображав реально існуючі механізми з організації та управління кредитними відносинами. За соціальної ринкової економіки, в якій немає жорсткого адміністративного тиску на кредитні відносини й застосовуються лише деякі методи державного регулювання, адекватнішим є поняття «кредитна система».

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.