Комбінат

Комбінат (лат. combinere – з'єднувати) – 1) об'єднання технологічно пов'язаних між собою підприємств різних галузей, продукція одного з яких є матеріалами, напівфабрикатами для іншого, 2) об'єднання кількох пов'язаних між собою технологічних виробництв, що зосереджені в різних галузях і послідовно обробляють або комплексно використовують сировину, відходи тощо.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.