Кредитоспроможність цінних паперів

Кредитоспроможність цінних паперів – здатність акцій, облігацій та інших цінних паперів бути забезпеченням у разі отримання кредиту.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.