Банк споживчого кредиту

Банк споживчого кредиту – банк, який функціонує переважно за рахунок кредитів, отриманих у комерційних банках, і видачі коротко- і середньотермінових позик на придбання дорогих товарів тривалою користування.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.