Банк міжнародних розрахунків

Банк міжнародних розрахунків (БМР) – спеціалізований міждержавний фінансовий інститут, який виконує функції центрального банку для більшості національних центральних банків європейських країн (а отже, надає їм допомогу в управлінні власними валютними резервами та інвестиціями) і об'єднує на акціонерній основі частину їх фінансових ресурсів. Створений у 1930. На початку 90-х 29 центральних банків західних країн були співвласниками БМР, майже 90 центральних банків інших країн мали з ним або з його комітетами певну форму ділових відносин з неевропейських країн у роботі БМР у той час брали участь Канада, Японія, ПАР, БМР створювався для координації надходжень у зв'язку з репараціями, сплачуваними Німеччиною країнам-переможницям у Першій світовій війні. Після Другої світової війни БМР брав участь в операціях за «планом Маршалла» і обслуговував центральні банки європейських країн, у т. ч. Болгари, Угорщини, Польщі, Румуни, Чехословаччини, Югославії. Водночас почав приймати депозити, надавати позики, став агентом із розрахунків у межах міжнародних фінансових угод.

У різні часи БМР здійснював розрахункові операції за угодами Європейської платіжної ради, Європейської валютної угоди, МВФ, інших міжнародних фінансово-кредитних установ. В останні десятиліття БМР відіграє активну роль в операціях щодо компенсації негативних ефектів від міжнародних валютних спекулятивних угод. Він є також дослідницьким центром, що вивчає валютно-фінансові питання. Відповідно до статуту, БМР має право здійснювати операції з короткотерміновими зобов'язаннями, державними облігаціями, іноземною валютою та золотом. Тому у щорічних публікаціях БМР подаються інформація та аналіз стану світової економіки, матеріали про видобуток та використання золота, про тенденції розвитку валютних ринків, дані про платіжні баланси багатьох країн. Статутний капітал БМР на початку 90-х становив 1,5 млрд. золотих франків (1 зол. франк – 1,94 дол. США). Баланс БМР за 1990 – 41,3 млрд. золотих франків. Найвищий орган БМР – загальні збори акціонерів, які відбуваються раз на рік. Поточні питання розглядає рада директорів. Знаходиться БМР у м. Базелі (Швейцарія). В умовах нестабільності валютних курсів, негативних наслідків від міжнародних спекулятивних операцій тощо все більшого значення набуває робота. Комітету з банківського регулювання у м. Базелі (Базельський Комітет, або Комітет Кука), який працює під егідою БМР. Створений у 1971 за ініціативи «Групи десяти» (міжурядова організація, заснована в 1962, об'єднує на основі спільних інтересів у валютній сфері США, Канаду, Японію, Великобританію, ФРН, Францію, Італію, Бельгію, Нідерланди, Швецію і Швейцарію (з 1984) та Люксембург). Центральні банки делегують Базельському Комітету по одному представнику від контролюючих органів. Головна мета Комітету – поширення національного контролю на міжнародну діяльність банків та кооперування між країнами-членами, виявлення кризових ситуацій у банківських системах. Він розробляє також основні принципи орієнтації для країн-учасниць у галузі контролю за роботою банків. У 1975 Базельський Комітет опублікував звіт про контроль за розвитком банківської закордонної мережі, в якому розмежовані функції приймаючої країни та країни знаходження головної компанії. Цей документ відіграє координаційну роль у цій сфері щодо дії розвинутих країн Заходу. Під егідою БМР та «Групи десяти» проводяться дослідження, пов'язані з наслідками розвитку позабалансових операцій. За результаті»цих досліджень спеціалісти БМР готують рекомендації для посилення вимог національних та міжнародних органів контролю розвинутих країн Заходу щодо банківської звітності, особливо у сфері позабалансових операцій.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.