Акцептний кредит

Акцептний кредит – один із різновидів короткотермінового банківського кредиту, який широко використовується для розрахунків у зовнішньоторговельних операціях. Особливістю акцептного кредиту є те, що продавець (експортер) висуває вимоги щодо оплати товару не безпосередньо до покупця (імпортера), а до іноземного банку, клієнтом якого є імпортер і який за заявою імпортера бере на себе зобов'язання щодо оплати. Це гарантує експортеру за дотримання ним умов контракту повну і своєчасну оплату відвантаженого товару, що сприяє розвитку зовнішньої торгівлі, міжнародного поділу праці.

 

Механізм акцептного кредиту передбачає застосування документарних акредитивів і переказних векселів, або тратт (див. Вексель), а також попередньої домовленості сторін експортно-імпортної операції про розрахунок через акцептування банком імпортера тратт, виставлених експортером.

Загальна схема розрахунку така: імпортер, діставши згоду на зазначений спосіб розрахунку, подає до свого банку заяву про відкриття на експортера безвідзивного документарного акредитива, який передбачає, зокрема, обов'язкове акцептування банком-емітентом платіжних документів (відмова від акцептування можлива лише тоді, коли продавець порушив умови акредитиву). Одержавши повідомлення про відкриття такого акредитиву, експортер відвантажує продукцію, виписує тратту на банк імпортера і разом з товарно-транспортними документами подає її до свого банку. Далі можливі такі варіанти розрахунків:

  1. Подану тратту експортер обліковує (продає) в цьому банку (на практиці переважно відбувається саме так) і одразу отримує належну йому за товар суму грошей. Банк, у свою чергу, каналами міжбанківського зв'язку надсилає документи і прийняту ним до обліку тратту до банку імпортера, який: а) передає документи своєму клієнтові (імпортеру); б) акцептує тратту і повертає її тримачеві (в даному разі банку експортера).
  2. Коли тратта не обліковується одразу, вона проходить той самий шлях і акцептованою повертається до експортера, а він, обліковуючи її, одержує гроші.
  3. Якщо експортер вимагає від банку імпортера оплати безпосередньо грошима, банк імпортера акцептує тратту і сам її обліковує на кредитному ринку. Одержані гроші переказуються експортеру.

В усіх зазначених варіантах товар оплачується за рахунок коштів, наданих у кредит ремітентами за дисконт під акцепт банку. Акцентуючи тратту, банк імпортера стає головним вексельним боржником з настанням термінів платежу він виплачує ремітентам зазначену в тратті суму, яку попередньо зобов'язаний внести до банку клієнт-імпортер. Отже, банк своїх коштів в експортно-імпортну операцію не вкладає. Але як акцептант несе майнову відповідальність, оскільки оплачуватиме тратту власними коштами, якщо імпортер до настання термінів сплати не внесе необхідну суму. За ризик, а також на покриття видатків за акцептну операцію й отримання певного прибутку банк стягує акцептну комісію, яка разом з вексельною обліковою ставкою визначає вартість (ціну) акцептного кредиту.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.