Експортна ліцензія

Експортна ліцензія – надання державними органами підприємствам фірмам, науковим установам та іншим суб'єктам права експорту певних товарів і послуг. Відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (ст. 16) встановлено такі ліцензії: генеральна, що діє впродовж певного періоду в багатьох угодах, разова (індивідуальна) для однієї угоди, відкрита (індивідуальна), яка може подовжуватися.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.