Експортно-імпортні розрахунки підприємств

Експортно-імпортні розрахунки підприємств – міжнародні розрахунки, що регулюють платежі по грошових вимогах і зобов’язаннях між підприємствами, організаціями та зовнішньоторговельними фірмами різних країн, які займаються експортно-імпортними операціями товарів і послуг. З цією метою вони відкривають у банках розрахункові, суброзрахункові кредитні, спеціальні та інші рахунки, які ведуться в національній валюті І поділяються на декілька основних груп. Такі розрахунки уніфіковані, здійснюються проти фінансових документів (векселів чеків та інших комерційних документів – рахунків-фактур, накладних тощо) та сертифікатів, тобто мають документарний характер.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.