Актуарні розрахунки

Актуарні розрахунки – поширена у світовій практиці система математичних і статистичних розрахунків, що використовується у страхуванні. Актуарні розрахунки ґрунтуються на механізмі утворення і ймовірного витрачання страхового фонду в довготермінових страхових операціях, що пов'язані з тривалістю життя населення. Фахівці, які володіють актуарними розрахунками – актуарії, користуючись науково обґрунтованими методами, визначають розміри тарифних ставок, резервних внесків по кожному договору страхування життя, розміри виплат, зміну страхової суми внаслідок дострокового припинення сплати страхувальником чергових внесків. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про страхування» актуарні розрахунки можуть вести особи, що мають відповідну кваліфікацію, згідно з вимогами, встановленими Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю, яка підтверджується відповідним свідоцтвом.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.