Імпортне інкасо

Імпортне інкасо – інкасо в міжнародних розрахунках для отримання банком грошей з фізичних та юридичних осіб за різними товарними документами. Банк імпортера отримує товарні документи від банку експортера, передає їх покупцю і стягує з нього суму, яка належить експортеру. Порядок здійснення таких операцій визначається Міжнародною торговою палатою.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.