Імпортний ухил

Імпортний ухил – збільшення частки імпортованих товарів на внутрішньому ринку на шкоду національному виробництву. Імпортний ухил спостерігався в Україні в 90-х.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.