Експорт інфляції

Експорт інфляції – процес поширення інфляції з одних країн в інші внаслідок тісних економічних зв'язків та відносин між ними через механізм цін, запозичення неадекватних форм та методів регулювання економіки, її доларизації тощо.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.