Інфлювання і дефлювання

Інфлювання і дефлювання – коригування (зміна) реальної величини створеного за певний час ВНП. Для отримання реального показника ВНП використовують фактичні дані про рівень номінального ВНП для окремих років і коригують їх на базі індексу загального рівня цін для цих років. У США, наприклад, за базовий узято 1982. Якщо тривалий час ціни зростали, здійснюють інфлювання, тобто збільшують показники ВНП для років, які передували 1982. До перегляду років номінального ВНП щодо підвищення вдаються, якщо ціни до 1982 були нижчими, показники номінального ВНП знижували реальний обсяг продукції цих років. Підвищення рівня цін після 1982 призвело до завищення обсягу реального виробництва.

Це означає, що ці показники номінального ВНП відображають зміни обсягів виробництва і цін, а показники реального ВНП – тільки зміни реального обсягу виробництва, що передбачає сталий рівень цін. Наприклад, номінальний ВНП у США в 1946 становив 212,4 млрд. дол., індекс рівня цін у відсотках (1982 – 100%) – 19,4. Реальний ВНП у цінах 1982 визначають діленням номінального ВНП (212,4) на індекс цін у десятковій формі (0,194) – 1094,8 млрд. дол. У 1988 номінальний ВНП у США становив 4861,1 млрд. дол., індекс цін – 121,7. Другий варіант запису цієї методики визначення реального ВНП такий 212,4?100/19,4=1094,8. Реальний ВНП у 1988 в цінах 1982 визначають таким чином: 4681,8/1,217=3994,9 млрд. дол. У першому випадку здійснено інфлювання, тобто збільшення показників ВНП щодо 1946, у другому – дефлювання, тобто зменшення показників ВНП щодо 1982. Це найбільш узагальнений метод інфлювання і дефілювання.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.