Дефляційна політика

Дефляційна політика – сукупність заходів, які вживає держава у сфері державного фінансування та кредитно-грошовій сфері для стримування інфляції й оздоровлення платіжного балансу. Такими заходами с скорочення бюджетних витрат, грошової емісії, кредитних вкладень, підвищення облікової ставки відсотка та ін. Дефляційна політика здійснювалася в Україні у 1995–99 і передбачала надмірне обмеження грошової емісії, підвищення дисконтного відсотка та інші методи, що дало змогу значно скоротити темпи інфляції.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.