Валютна політика

Валютна політика – сукупність заходів (економічних, політичних, правових організаційних) які вживають державні органи, центральні банки та міжнародні валютно-фінансові організації у сфері валютних відносин. Валютна політика – складовий елемент державної економічної політики безпосередньо пов'язана із зовнішньоторговельною політикою.

За термінами проведення розрізняють поточну та довготермінову валютну політику. Поточна валютна політика – повсякденне оперативне регулювання діяльності валютного ринку для забезпечення нормального функціонування валютної системи (національних і міжнародної), підтримання рівноваги платіжних балансів. Основні форми поточної валютної політики - облікова (дисконтна) і девізна політика. Облікова здійснюється через зміну відсоткової ставки центрального банку за кредит для впливу на валютний курс. Підвищення відсоткових ставок сприяє припливу капіталів з інших країн, це підвищує курс валюти даної країни поліпшує її платіжний баланс. Зворотна реакція – зниження відсоткової ставки за кредит. Девізна політика здійснюється через валютну інтервенцію, посилення або послаблення валютних обмежень, валютного субсидіювання й диверсифікації валютних резервів. Валютна інтервенція (як головний засіб девізної політики) означає насамперед купівлю-продаж державними органами іноземної валюти для впливу на курс національної валюти та його зміну із зниженням курсу національної валюти центральний банк країни продає на грошовому ринку значні суми іноземної валюти, що зумовлює підвищення курсу національної валюти щодо іноземної. Довготермінова валютна політика передбачає довготермінові заходи структурного характеру в поступовій зміні валютного механізму її найважливішими методами є міждержавні переговори й угоди в межах МВФ, на регіональному рівні (наприклад, у межах ЄС) та проведення валютних реформ. Зміни у валютному механізмі – це зміни в порядку проведення міжнародних розрахунків у використанні золота, резервних валют та міжнародних платіжних засобів в режимі валютних паритетів і курсів, структурі й функціях МВФ та інших організацій тощо. Мета валютної політики в Україні – стабілізація національної валюти, встановлення реального валютного курсу, накопичення валютних засобів у руках держави.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.