Дискреційна політика

Дискреційна політика – гнучка політика, яка орієнтується більшою мірою на економічну ситуацію, що змінюється, ніж на рішення законодавчих та виконавчих органів.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.