Зовнішньоекономічна політика

Зовнішньоекономічна політика – політика уряду країни у сфері зовнішньої торгівлі, митних тарифів, обмежень, залучення іноземного капіталу, вивезення капіталу, зовнішніх позик, надання економічної допомоги іншим країнам, реалізації спільних економічних проектів.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.