Помірна інфляція

Помірна інфляція – функціональний тип інфляції попиту (у певних випадках – пропозиції),за якої відбувається незначне зростання рівня сукупних ринкових цін (переважно 2-5, але не більш як 10% на місяць).

Виділяють такі різновиди помірної інфляції:

  1. спричинену факторами попиту, що є однією з основних систем інфляції попиту та й кількісним відображенням і первинною формою помірної інфляції;
  2. інфляцію витрат (або пропозицій);
  3. монетарну інфляцію.

Всі інші різновиди помірної інфляції – похідні (системи, різновиди тощо).

 

Помірна інфляція попиту формується за т.зв. неповної зайнятості ресурсів і неповних обсягів виробництва, точніше умовно повної зайнятості ресурсів та обсягів виробництва. Коли безробіття «розсмоктується», а обсяги виробництва зростають, формується дефіцит трудових і матеріальних ресурсів, який збільшує на них ціни, а отже, підвищує загальний рівень економічних витрат виробництва. За таких умов відшкодування обсягів економічних витрат, що зросли під впливом зазначених факторів, потребує незначного (помірного) зростання рівня сукупних цін, що й формує явище помірної інфляції. За умовно неповних обсягів виробництва та аналогічної зайнятості основних ресурсів помірна інфляція попиту не переростає в «галопуючу» інфляцію, оскільки з поступовим виходом економіки з кризи є ще достатньо основних ресурсів виробництва, а дефіцитні – лише окремі з них. У зоні дефіцитності окремих видів ресурсів і формуються т. зв. –вузькі місця– економіки, які спричиняють передчасну (т. зв. помірну інфляцію попиту) помірну інфляцію. В Україні в 90-х XX ст. економіка перебувала у фазі глибокого економічного спаду, тому помірна інфляція попиту не формувалася, вона не властива деградуючій економіці.

Помірна інфляція витрат (або пропозиції) формується в умовах помірних цінових шоків (шоків пропозиції), коли ціни на основні ресурси повільно зростають, обмежуючи обсяги виробництва і ринкової пропозиції. Помірна інфляція витрат щодо її кількісного рівня також незначна (2-5, але не більше 10% на місяць). Вона, на відміну від помірної інфляції попиту, супроводжується не помірним зростанням обсягів виробництва, а їх помірним зниженням помірної інфляції витрат (пропозиції) властива й найбільшою мірою проявляється на стадії спаду економічної активності й руху національної економіки до фази кризи або рецесії помірної інфляції витрат почала формуватися в Україні в 1995-96. Помірну інфляцію спричиняють фактори помірного знецінення грошей внаслідок помірного перевищення їх кількістю нормальних потреб ринку, і вона можлива як за незначного знецінення національних грошей і т.зв. помірного економічного піднесення, так і за її поєднання з помірною інфляцією витрат.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.