Інфляційне очікування

Інфляційне очікування – прогнозовані рівні інфляції, на основі яких економічні суб'єкти формують свою майбутню економічну політику (грошову, цінову, кредитну тощо).

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.