Біржова премія

Біржова премія – заздалегідь узгоджена неустойка, яку за терміновою угодою покупець акції виплачує продавцеві, якщо в день розрахунків відмовляється від операцій. При виконанні свого зобов'язання покупець залишає премію собі, а в разі відмови від зобов'язання він повинен заявити про це напередодні розрахункового дня, який називають «днем відповіді щодо премій».

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.