Біржовий комітет

Біржовий комітет – контрольно-оперативний орган управління біржею (фондовою, товарною, валютною), який обирається загальними зборами членів біржі на певний термін.

 

Основні функції біржового комітету: контроль за дотриманням статуту біржі, прийом до членів біржі, визначення правил проведення біржових операцій, контроль за допуском біржових цінностей та випуском біржових бюлетенів, призначення біржових маклерів, вирішення конфліктів між членами біржі та їх клієнтами, встановлення зв'язків з державними та громадськими органами, пресою. При біржовому комітеті фондової біржі функціонує спеціальна комісія, яка вирішує питання про допуск цінних паперів до котирування, випускає біржові бюлетені.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.