Комітет

Комітет – колегіальний орган, що здійснює управління певною сферою економічної, державної або суспільної діяльності.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.