Комітет з міжнародних стандартів

Комітет з міжнародних стандартів – незалежна організація недержавного сектора, члени якої розробляють та публікують міжнародні стандарти обліку й забезпечують їх практичне застосування в документах фінансової звітності у міжнародному масштабі. Створена в 1973. Прийняті нею стандарти не є обов'язковими для виконання, але відіграють важливу роль у формуванні та розвитку світових господарських зв'язків.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.